Proxy test


Vaše proxy je vysoce anonymní (elitní) (pokud používáte proxy)


Nejdůležitejší proměnné

HTTP_FORWARDED: (nic)
HTTP_X_FORWARDED_FOR: (nic)
HTTP_CLIENT_IP: (nic)

Další proměnné

HTTP_VIA: (nic)
HTTP_XROXY_CONNECTION: (nic)
HTTP_PROXY_CONNECTION: (nic)